Members‎ > ‎

Alumni

PhD Students

2020

 • Masahiro Kaneko (Now at Tokyo Institute of Technology)
 • Aizhan Imankulova (Now at CogSmart)
 • Longtu Zhang (Now at Rakuten Institute of Technology)

2019

 • Erika Ochiai

2018

 • Yui Suzuki

2017

 • Tomoyuki Kajiwara (Now at Osaka University)

Master's Students

2020

 • Tosho Hirasawa (Now at PhD student at TMU)
 • Hiroki Homma
 • Kengo Hotate
 • Hongfei Wang (Now at PhD student at TMU)
 • Ryoma Yoshimura

2019

 • Mio Arai
 • Yuting Zhao (Now at PhD student at TMU)
 • Satoru Katsumata
 • Michiki Kurosawa
 • Hiroki Shimanaka
 • Naruhisa Shirai

2018

 • Sirihattasak Sugan
 • Ryosuke Shirai
 • Makoto Takenaka (Now at PhD student at TMU)
 • Yukio Matsumura
 • Tomoya Ogata
 • Hikaru Omori
 • Ayaha Osaki
 • Hayahide Yamagishi
 • Kanako Ikeda

2017

 • Masahiro Kaneko (Now at PhD student at TMU)
 • Tomonori Kodaira
 • Yuki Sekizawa
 • Kento Shioda

2016

 • Gaku Kuriu
 • Yasunobu Asakura
 • Shin Kanouchi
 • Yoshiaki Kitagawa
 • Junki Matsuo
 • Ryosuke Miyazaki
 • Yuya Sakaizawa
 • Takayuki Sato

2015

 • Ai Hirata
 • Ken'ichi Owada
 • Ryuichi Tachibana
 • Yuki Tomo
 • Peinan Zhang
 • Yinchen Zhao

Research Students

2020

 • Takashi Yuki
 • Zizheng Zhang (Now at PhD student at TMU)

2018

 • Tosho Hirasawa (Now at masters student at TMU)
 • Hongfei Wang (Now at masters student at TMU)

2017

 • Kohei Akiyama
 • Mio Arai (Now at masters student at TMU)

2016

 • Imankulova Aizhan (Now at PhD student at TMU)

Undergrad Students

2020

 • Tomoshige Kiyuna (Now at masters student at TMU)
 • Aomi Koyama (Now at masters student at TMU)
 • Seiichiro Kondo (Now at masters student at TMU)
 • Hiroto Tamura (Now at masters student at TMU)

2019

 • Reo Hirao (Now at masters student at TMU)
 • Naoto Nakazawa (Now at masters student at TMU)
 • Yujin Takahashi (Now at masters student at TMU)
 • Ikumi Yamashita (Now at masters student at TMU)

2018

 • Hiroki Homma (Now at masters student at TMU)
 • Kengo Hotate (Now at masters student at TMU)
 • Ryoma Yoshimura (Now at masters student at TMU)

2017

 • Satoru Katsumata (Now at masters student at TMU)
 • Michiki Kurosawa (Now at masters student at TMU)
 • Yota Osanai (Now at masters student at TMU)
 • Hiroki Shimanaka (Now at masters student at TMU)
 • Naruhisa Shirai (Now at masters student at TMU)

2016

 • Yukio Matsumura (Now at masters student at TMU)
 • Tomoya Ogata (Now at masters student at TMU)
 • Hikaru Omori (Now at masters student at TMU)
 • Ayaha Osaki (Now at masters student at TMU)
 • Hayahide Yamagishi (Now at masters student at TMU)

2015

 • Tomonori Kodaira (Now at masters student at TMU)
 • Mahito Noguchi
 • Yuki Sekizawa (Now at masters student at TMU)
 • Kento Shioda (Now at masters student at TMU)

2014

 • Shin Kanouchi (Now at masters student at TMU)
 • Yoshiaki Kitagawa (Now masters student at TMU)
 • Ryosuke Miyazaki (Now masters student at TMU)
 • Yuya Sakaizawa (Now masters student at TMU)

2013

 • Hiroshi Ejiri
 • Ai Hirata (Now at masters student at TMU)
 • Kiyoshi Sasaki
 • Peinan Zhang (Now at masters student at TMU)

Visiting Students

2019

 • Georgia Fardell, The University of Newcastle (Australia) - TMU SATOMU Study Abroad Program

2018

 • Simone Castrovillari, University of Rome Tor Vergata (Italy) - TMU SATOMU Study Abroad Program

2014

 • Pin-Chieh Cheng, National Chi Nan University (Taiwan) - JSPS Sakura Science Plan
 • I-Ling Nien, National Chi Nan University (Taiwan) - JSPS Sakura Science Plan
  Comments